O firmie

„Technodrew Polska” Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem działa na rynku od 1998 roku. Produkujemy i montujemy meble sklepowe, biurowe, apteczne oraz zaprojektowane według indywidualnych wymagań odbiorcy.
W pierwszym roku działalność firmy ograniczała się jedynie do usług związanych z montażem mebli. Jednak rosnące oczekiwania Klientów zmobilizowały nas do uruchomienia także ich produkcji. Wykonujemy nie tylko standardowe meble, ale przede wszystkim wiele nietypowych produktów, zaprojektowanych według Twoich indywidualnych wymagań. Wśród najbardziej typowych rozwiązań proponujemy: regały, lady, słupy prezentacyjne, witryny, portale i gabloty, a także kompleksowe wyposażenie zaplecza.
Firma nasza rozwija się bardzo dynamicznie. Inwestujemy nie tylko w najnowocześniejszy park maszynowy nadążając w ten sposób za światowymi trendami branży stolarskiej, ale również w zespół pracowników poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i europejskie standardy warunków pracy.

Doskonałość naszych mebli to również zasługa dobrej jakości materiałów, z których je wykonujemy. Dzięki temu, że każdego z naszych partnerów traktujemy priorytetowo, rzetelnie realizując jego zamówienie, możemy tworzyć z każdym z nich dialogi długookresowej współpracy, w których wspólnym mianownikiem jest wzajemne zaufanie.

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 269109,48 zł Wkład Funduszy Europejskich: 100%.

Nagrody i wyróżnienia